• Właśnie wykonałaś, wykonałeś pierwszy krok,

  Odwiedziłaś/łeś moją stronę. Prawdopodobnie trafiłaś/łeś tu ponieważ szukasz pomocy i wsparcia.

 • Psychoterapia Kraków Salwator

  Podczas sesji towarzyszę Tobie i pomagam w osobistych kryzysach i trudnościach a także wspieram na drodze w rozwoju oraz w poszukiwaniu jak najlepszego sposobu życia, kontaktu z sobą samym, z innymi ludźmi i otaczającym Cię światem.

 • Relacja Ja-Ty

  W swojej pracy istotny jesteś dla mnie przede wszystkim Ty jako człowiek ze swoją historią życia, emocjami i problemami, dla których mam szacunek i wspólnie z Tobą poszukuję rozwiązania.

Oferta Psychoterapia Kraków – Salwator

Psychoterapia Kraków – Salwator to miejsce gdzie zlokalizowany jest Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Gestalt. Tutaj oferuję Klientom następujące formy wsparcia:

 • terapia indywidualna krótkoterminowa

  dotyczy pracy nad konkretnym obszarem np. rozstanie, żałoba, zmiana pracy. Trwa od kilku do kilkunastu sesji.

 • terapia indywidualna długoterminowa

  dotyczy pracy nad głębokim poznaniem siebie i swoich stanów emocjonalnych, zrozumieniem swoich zachowań i sposobów funkcjonowania w świecie. Trwa od roku do kilku lat i ma na celu wprowadzenie satysfakcjonujących zmian w swoim życiu czy dokonywanie bardziej świadomych wyborów. Psychoterapia Kraków Salwator to miejsce, gdzie najczęściej Klienci korzystają z tego typu wsparcia w moim gabinecie

 • terapia par, terapia małżeńska

  kluczowym aspektem pracy jest relacja pomiędzy parą w sytuacji kryzysu, ale też w sytuacji poprawy jakości swojego związku, lepszego rozumienia siebie nawzajem, poprawy komunikacji. Ta forma terapii pomocna jest również parom, które zdecydowały się na rozstanie i przeżywają trudność rozstania.

 • interwencje kryzysowe

  pomoc w kryzysie, wspólne poszukiwanie rozwiązania, udzielenie wsparcia, pomoc w zakresie znalezienia rozwiązania, zrozumienia sytuacji i przeżywanych w związku z tym emocji.

 • konsultacje psychologiczne

  spotkanie mające na celu wybranie odpowiedniej dla klienta formy pomocy. Raczej są etapem wsparcia na drodze do podjęcia decyzji czy to w sprawie Psychoterapii w Krakowie czy innej formy rozwoju

Psychoterapeutka Anna Małecka

Moja droga zawodowa zaczęła się od doradztwa personalnego poprzez treningi do coachingu. Korzystając z różnych narzędzi rozwojowych zauważyłam, że aby zmienić trwale utarte schematy postępowania niezbędne jest sięgnięcie do głębszych zasobów jakimi są emocje często zatrzymane, niedopuszczone. Psychoterapia Kraków to złączenie wielu możliwości, wielu szkół psychoterapii, wielu nurtów i korzeni. Ja wybrałam Gestalt – podjęłam staż a następnie ukończyłam kompletną 4 letnią edukację w tym nurcie  w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.

Mnie osobiście psychoterapia Gestalt dała możliwość odkrycia, poznania i wyrażania siebie, taką jaka jestem. Całościowy proces, który poprowadził mnie do świadomej zmiany sposobu życia na satysfakcjonujący. Psychoterapia to dla mnie również spotkanie z drugim człowiekiem, zaproszenie do poznania jego świata. Świata, który jest wyjątkowy.

Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Anna Małecka

Anna Małecka

Moje kwalifikacje:

  • Certyfikat Psychoterapeuty i Trenera Gestalt – wydany przez Instytut Terapii Gestalt (ITG)Europejski Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt – wydany przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
  • Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – wydany przez European Association for Therapy (EAP)
  • Certyfikat Quantuum Enerqy Coaching
  • rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej
  • staż kliniczny  na zamkniętym oddziale psychiatrycznym w szpitalu Wojskowym w Krakowie

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej.

Kiedy sięgnąć po kontakt?

• Nie rozumiesz, co dzieje się z Tobą i Twoimi emocjami, trudno Ci zrozumieć samego siebie
• Towarzyszy Ci lęk, utrzymujące się przygnębienie, obniżenie nastroju, długotrwałe poczucie smutku,
• Nie widzisz sensu życia,
• Masz poczucie utraty kontroli nad własnym życiem,
• Przeżywasz wciąż stres i złość,
• Doświadczasz trudności w relacjach z ludźmi, rodziną, partnerem,
• Odczuwasz samotność i niezrozumienie za strony bliskich,
• Przeżywasz wciąż żałobę po śmierci, odczuwasz żal, smutek po rozstaniu z bliską osobą
• Cierpisz na długotrwałe poczucie bólu, cierpienia psychicznego,
• Odczuwasz problemy związane z dorastaniem w rodzinie z problemem alkoholowym – DDA,
• Doświadczasz niezdecydowania, bezradności, poczucia życiowego zagubienia, braku wiary w siebie
• Przeżywasz kryzys w małżeństwie lub związku, rozwód, brak satysfakcji w życiu partnerskim i seksualnym
• Cierpisz na nerwicę, depresję
• Zmagasz się z problemem alkoholowym,

Lub też chcesz się rozwijać i szukasz w tym wsparcia, masz potrzebę i chęć większego wglądu w siebie i odkrycia własnych możliwości.

Zapraszam Cię do kontaktu.

Rodzaje proponowanej psychoterapii

Psychoterapia Indywidualna

Zarówno dobry psycholog jak i dobry psychoterapeuta nie udziela rad. Nie może podejmować za Ciebie decyzji w jaki sposób masz żyć, przeżywać, co jest dla Ciebie dobre a co szkodliwe, jak w swoim życiu masz postępować w danej sprawie.
Dobry psychoterapeuta pomaga podczas terapii poznać i zrozumieć przyczyny objawów, uczy rozwiązywać leżące u ich podłoża wewnętrzne konflikty w sposób konstruktywny dla siebie i otoczenia. Pozwala lepiej poznać swoje potrzeby, wartości i postawy oraz zmienić się w kierunku większej niezależności i satysfakcji z życia.
W terapii indywidualnej całą uwagę skupiam na Tobie. To Ty narzucasz tempo terapii, ja nie naciskam na Ciebie w żaden sposób. Zdaję sobie sprawę, że ten proces wymaga czasu. Jestem przy Tobie, gdy podejmujesz niezbędne kroki, dzięki którym na nowo zdefiniujesz cel swojego życia lub odnajdziesz dawne ścieżki.

Skontaktuj się ze mną, by dowiedzieć się więcej na temat sesji terapeutycznych.

Psychoterapia Par, Małżeńska

Sesja dedykowana parom polega na odkrywaniu znaczeń tego, co się wydarza w relacji – kluczowym pytaniem jest to, po co coś się dzieje i w jaki sposób można to konstruktywnie wykorzystać dla dobra związku i każdej ze stron indywidualnie.
W praktyce sesje terapii par często skupiają się na ułatwieniu parze komunikacji, wnoszeniu tego, co w relacji niewyrażone, otworzeniu się na odczucia czy potrzeby dotąd pomijane. Pomagają zrozumieć, dlaczego mimo dobrych chęci często nie udaje się porozumieć i co każda ze stron może zrobić, żeby pełniej wyrażać siebie, swoje intencje i oczekiwania wobec drugiej osoby.
Częstą motywacją do wspólnego udania się na sesje terapeutyczne jest także niepewność co do tego, czy nadal pozostać w związku czy się rozstać. Praca na sesjach skupia się w wtedy na odkrywaniu, co parę łączy, a co dzieli i jakie decyzje najpełniej to wyrażą. Dla wielu par może to stanowić początek nowego etapu związku, w którym przedefiniowany zostanie kierunek jego rozwoju i charakter wzajemnych oczekiwania. Czasami natomiast zadaniem terapeutów jest udzielanie wsparcia w wyrażeniu uczuć i reakcji związanych z rozstaniem.
W psychoterapii par praca skupia się na rozwoju relacji jako całości (jeśli zachodzi taka potrzeba to proponuję indywidualną pracę jednej lub obu osobom, a następnie powrót do wspólnych sesji).

Terapia Gestalt

Terapia Gestalt związana jest z nurtem psychologii humanistycznej. Zakłada ona, że człowiek jest jednością ciała, myśli i emocji, a problemy psychiczne mogą pojawiać się w każdym z tych obszarów.

Podstawową zasadą terapii Gestalt jest Tu i Teraz. Zasada Tu i Teraz oznacza koncentrowanie się na teraźniejszym doświadczeniu klienta, nawet wtedy gdy jego problemy dotyczą przeszłości lub przyszłości.
Głównym celem terapii w nurcie Gestalt jest poszerzanie świadomości o te obszary, które do tej pory nie były dostępne dla klienta, były w sferze nieświadomej.
Poszerzanie świadomości to dowiadywanie się o sobie tego, czego dotychczas się nie wiedziało i odbywa zarówno na dwóch poziomach:
• wglądu w to, co jest przyczyną naszych aktualnych problemów,
• świadomości tego, co się dzieje w ciele, w emocjach i tego, co jest odbierane przez nasze zmysły.
Uświadomienie w terapii Gestalt to zatem szczególny rodzaj doświadczenia, w którym osoba staje się bardziej zdolna do rozumienia własnych emocji i kierowania swoim zachowaniem, dokonując wyborów poprzez twórcze dostosowanie się do rzeczywistości, podejmuje odpowiedzialność za siebie i swoje życie nie pod presją powinności, lecz z poczucia wolności.

Anna Małecka

Psychoterapia Kraków – kontakt bezpośredni
Tel: 601821318
e-mail: kontakt@gestaltwkrakowie.pl

Psychoterapia Kraków – adres warty zapamiętania:
Odkryj siebie – Gabinet Psychoterapii i Rozwoju
Centrum Odkrycie
Ul. Prusa 30, 30-117 Kraków

Skontaktuj się ze mną